مشخصات کتاب

أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم (ترجمه)جلد:1نويسنده:کرمی، محمد بن احمدمترجم:منزوی، علی نقیناشر:شرکت مولفان و مترجمانمحل نشر:تهرانسال نشر:1361

دریافت فایل ارجاع:


جغرافیای جهان اسلام
موجود در کتابخانه:
سایر جلدهای کتاب: